förgrena

förgrenar

förgrenade

förgrenat

förgrena

Verb