förgöra

förgör

förgjorde

förgjort

förgör

Verb