förfuska

förfuskar

förfuskade

förfuskat

förfuska

Verb
bildligt

Synonymer