förfoga över

förfogar över

förfogade över

förfogat över

förfoga över

Verb