förfara

förfar

förfarade

förfarat

förfar

Verb

Synonymer