förfalska

förfalskar

förfalskade

förfalskat

förfalska

Verb