förfalla

förfaller

förföll

förfallit

förfall

Verb
ekonomi