förfärdiga

förfärdigar

förfärdigade

förfärdigat

förfärdiga

Verb

Synonymer