föreställning

föreställningen

föreställningar

föreställningarna

Substantiv
  • "Föreställningen om kommunism är evig som religionen."

Synonymer

  • "Operan gjorde en lysande föreställning av AIDA."

Synonymer

  • "En allt vanligare föreställning är att kommunalt självstyre försvinner."

Synonymer

psykologi
  • "Kvinnan hade en snedvriden föreställning om moderskärlek."

Synonymer

  • "Livet är en föreställning"

Synonymer