föreställa

föreställer

föreställde

föreställt

föreställ

Verb