föreskriva

föreskriver

föreskrev

föreskrivit

föreskriv

Verb