förelägga

förelägger

förelade

förelagt

förelägg

Verb