föregripa

föregriper
föregrep
föregripit
Verb

Synonymer till föregripa

Hur böjs ordet föregripa på svenska?

Presens: föregriper
Preteritum: föregrep
Supinum: föregripit

Hur används ordet föregripa

 • "– Vi ska inte föregripa några resultat."
 • "Jag vill inte föregripa den väntande granskningen och när den är klar kommer vi att offentliggöra den, säger Bo Löfgren."
 • "Just nu håller vi på att analysera läget och kan inte föregripa ett beslut, säger förbundsordförande Magnus Gärdebring."
 • "– Jag vill inte föregripa den formella processen, men i princip gäller samma förutsättningar och villkor i Karlskrona som låg till grund för vårt beslut i Växjö."
 • "– Jag vill inte föregripa några sådana diskussioner, utan jag hänvisar till presskonferensen."
 • "– Jag vill inte föregripa Malmös beslut om jävsinvändningen, men naturligtvis är det så att det är viktigt som åklagare att kunna uttrycka sig på ett professionellt sätt."
 • "Jag ska inte föregripa våra processer, men det blir lite komplicerat att ha någon med sådana problem som ledare, säger en annan av ungdomsledarna."
 • "Den processen går inte att föregripa utan har sin bestämda tågordning, säger Richard Pelle Vidén."
 • "Men jag vill inte föregripa dialogen, säger Börje Dovstad ( L )."
 • "Vi vill inte föregripa det på något vis."
 • "– Vi ska inte föregripa några resultat."
 • "Jag vill inte föregripa den väntande granskningen och när den är klar kommer vi att offentliggöra den, säger Bo Löfgren."
 • "Just nu håller vi på att analysera läget och kan inte föregripa ett beslut, säger förbundsordförande Magnus Gärdebring."
 • "– Jag vill inte föregripa den formella processen, men i princip gäller samma förutsättningar och villkor i Karlskrona som låg till grund för vårt beslut i Växjö."
 • "– Jag vill inte föregripa några sådana diskussioner, utan jag hänvisar till presskonferensen."
 • "– Jag vill inte föregripa Malmös beslut om jävsinvändningen, men naturligtvis är det så att det är viktigt som åklagare att kunna uttrycka sig på ett professionellt sätt."
 • "Jag ska inte föregripa våra processer, men det blir lite komplicerat att ha någon med sådana problem som ledare, säger en annan av ungdomsledarna."
 • "Den processen går inte att föregripa utan har sin bestämda tågordning, säger Richard Pelle Vidén."
 • "Men jag vill inte föregripa dialogen, säger Börje Dovstad ( L )."
 • "Vi vill inte föregripa det på något vis."

Rim på föregripa

Vad betyder föregripa inom generell ?

gå händelserna i förväg; göra eller omnämna något innan det egentligen skulle ske

Möjliga synonymer till föregripa

Diskussion om ordet föregripa