förebygga

förebygger

förebyggde

förebyggt

förebygg

Verb

Synonymer