förebåda

förebådar

förebådade

förebådat

förebåda

Verb