fördröja

fördröjer

fördröjde

fördröjt

fördröj

Verb