förbryta

förbryter

förbröt

förbrutit

förbryt

Verb