förbruka

förbrukar

förbrukade

förbrukat

förbruka

Verb