förbittra

förbittrar

förbittrade

förbittrat

förbittra

Verb