förbise

förbiser

förbisåg

förbisett

förbise

Verb