förbigå

förbigår

förbigick

förbigått

förbigå

Verb