förbehållsklausul

förbehållsklausulen

förbehållsklausuler

förbehållsklausulerna

Substantiv