förbanna

förbannar

förbannade

förbannat

förbanna

Verb
religionförbannad

Adjektiv
vardagligt