förband

[för'band]
förbandet
förband
förbanden
Substantiv [t]

Översättningar

Engelska

Hur uttalas ordet förband?

[för'band]

Hur böjs ordet förband på svenska?

Obestämd singular: förband
Bestämd singular: förbandet
Obestämd plural: förband
Bestämd plural: förbanden

Hur används ordet förband

 • "– Nästa gång kanske jag kan få vara förband till honom, säger Thomas Bokgren från Göteborg och skrattar."
 • "En sjöman på ett av marinens förband i Karlskrona anmäls till Försvarsmaktens ansvarsnämnd."
 • "Mannen säger i polisförhör att han hämtat inspiration från militära förband för att begränsa ungdomarnas rörelsefrihet, luftintag och i viss mån tal."
 • "Inspirationen till övningarna fick han bland annat från militära förband."
 • "På plats i Visby finns även flygande förband från Finland."
 • "Det handlar om runt 4 000 personer som placeras på olika förband."
 • "Nu är Försvarsmakten klar med den preliminära fördelningen av rekryter till förband och 310 hamnar i Blekinge."
 • "Formationen ville uppmärksamma flygvapnets 90-årsjubileum och hedra nedlagda förband."
 • "Gruppen flyger uppvisning med SAAB Safir, både enskilt och i förband som rote, tre-grupp eller fyr-grupp."
 • "Enligt Försvarsmaktens kommunikationsavdelning är det för tidigt att säga hur det påverkar deras förband i Blekinge."
 • "– Nästa gång kanske jag kan få vara förband till honom, säger Thomas Bokgren från Göteborg och skrattar."
 • "En sjöman på ett av marinens förband i Karlskrona anmäls till Försvarsmaktens ansvarsnämnd."
 • "Mannen säger i polisförhör att han hämtat inspiration från militära förband för att begränsa ungdomarnas rörelsefrihet, luftintag och i viss mån tal."
 • "Inspirationen till övningarna fick han bland annat från militära förband."
 • "På plats i Visby finns även flygande förband från Finland."
 • "Det handlar om runt 4 000 personer som placeras på olika förband."
 • "Nu är Försvarsmakten klar med den preliminära fördelningen av rekryter till förband och 310 hamnar i Blekinge."
 • "Formationen ville uppmärksamma flygvapnets 90-årsjubileum och hedra nedlagda förband."
 • "Gruppen flyger uppvisning med SAAB Safir, både enskilt och i förband som rote, tre-grupp eller fyr-grupp."
 • "Enligt Försvarsmaktens kommunikationsavdelning är det för tidigt att säga hur det påverkar deras förband i Blekinge."

Ordet förband har 6 betydelser

 • Inom medicin
 • Inom militärväsen, luftfart
 • Inom amerikansk engelska, musik
 • Inom musik, brittisk engelska
 • Inom arkitektur
 • Inom skogsbruk
medicin
militärväsen, luftfart
amerikansk engelska, musik
musik, brittisk engelska
arkitektur
skogsbruk

Vad betyder förband inom medicin ?

omslag för sår

Översättningar

Engelska

Synonymer till förband

Möjliga synonymer till förband

Relaterat till förband

vidhäftning

förbindelsemedel

Vanlig betydelse av ordet förband inom militärväsen luftfart

Översättningar

Engelska

Synonymer till förband

Möjliga synonymer till förband

Relaterat till förband

hopsamling

kombattant

Vanlig betydelse av ordet förband inom amerikansk engelska musik

Inledande band/grupp som på en konsert värmer upp publiken innan huvudbandet börjar sitt framträdande

Översättningar

Engelska

Vanlig betydelse av ordet förband inom musik brittisk engelska

Inledande band/grupp som på en konsert värmer upp publiken innan huvudbandet börjar sitt framträdande

Översättningar

Synonymer till förband

Relaterat till förband

musiker

Mindre vanlig betydelse av ordet förband inom arkitektur

Översättningar

Engelska
 • bond  [ byggnadskonst ]

Synonymer till förband

Möjliga synonymer till förband

Relaterat till förband

arkitektur

Ovanlig betydelse av ordet förband inom skogsbruk

Översättningar

Synonymer till förband

Relaterat till förband

växt

förbinda

förbinder
förband
förbundit
Verb

Översättningar

Hur böjs ordet förbinda på svenska?

Presens: förbinder
Preteritum: förband
Supinum: förbundit

Hur används ordet förbinda

 • "På ritningarna som Islamska kulturföreningen lämnat in syns det att fasaden som ska förbinda den 18 meter höga minareten ska vara i grönblå mosaik."
 • "Det handlar om bron som ska förbinda den nya stadsdelen Ljungaviken, med centrala Sölvesborg, längst in i Sölvesborgsviken."
 • "Ordern är från företaget Eni Norway AS och gäller en kraftlänk som ska förbinda en ny gas- och oljeplattform i Barents hav med det norska kraftnätet på land."
 • "Luftfartsverket vill förbinda flygplatsen i Kallinge med en järnvägsstation för öka tillgängligheten och slippa flygbussarna."
 • "Nordstream är en gasledningen som via Östersjön planeras förbinda Ryssland med Europeiska unionen, och som det ser ut nu så kommer den till viss del att passera kusten utanför Blekinge."
 • "Den nya gångtunneln under järnvägen kommer att förbinda centrum med stadsdelarna Öster och Gävlestrand."
 • "Mälardalen är ju en tillväxtmotor och vi behöver förbinda oss ditåt och inte bara mot Uppsala och Stockholm."
 • "Det är en sju kilometer lång väg som ska förbinda den nuvarande fjällvägen med byn Rörbäcksnäs för vidare transport in i Norge."
 • "– De skriver att vi måste förbinda oss att ha avtal med Telia i två år om de ska byta ut den gamla tekniken mot ny."
 • "Man kan inte förbinda kommunen i den omfattningen utan att kommunicera detta, säger Ulf Mattsson."

Rim på förbinda

Ordet förbinda har 2 betydelser

 • Inom sömnad
 • Inom ALLMÄNT
sömnad
ALLMÄNT

Vad betyder förbinda inom sömnad ?

göra det möjligt att förflytta sig mellan olika platser; utgöra en väg mellan; dra kurva (linje) mellan; skapa ett samband mellan

Översättningar

Synonymer till förbinda

Möjliga synonymer till förbinda

Relaterat till förbinda

botemedel

relation

sammanslagning

plikt

förening

hopsamling

täckning

ofrihet

tvång

stängning

beledsagning

beröring

förbättring

återställande

hopsmältning

förbindelsemedel

Ordet förbinda inom ALLMÄNT

Översättningar

Engelska

Möjliga synonymer till förbinda