förband

förbandet

förband

förbanden

Substantiv
Vanligast medicin

Synonymer

Vanlig militärväsen luftfart

Synonymer

Vanlig amerikansk engelska musik
Inledande band/grupp som på en konsert värmer upp publiken innan huvudbandet börjar sitt framträdande
Vanlig musik brittisk engelska
Inledande band/grupp som på en konsert värmer upp publiken innan huvudbandet börjar sitt framträdande

Synonymer

Mindre vanlig arkitektur

Synonymer

  • Engelska
  • bond [ byggnadskonst ]
Ovanlig skogsbruk

Synonymer
förbinda

förbinder

förband

förbundit

förbind

Verb