förbättrande

förbättrandet

förbättranden

förbättrandena

Substantivförbättrande

Adjektiv