föranleda

föranleder

föranledde

föranlett

föranled

Verb