förankringsring

förankringsringen

förankringsringar

förankringsringarna

Substantiv
sjöfart