föra på avvägar

för på avvägar

förde på avvägar

fört på avvägar

för på avvägar

Verb