föröka sig

(-)(-)(-)
Substantiv

Synonymer
föröka sig

Verb