förädla

förädlar

förädlade

förädlat

förädla

Verb