födslovärk

födslovärken

födslovärkar

födslovärkarna

Substantiv
medicin