fåra

fåran

fåror

fårorna

Substantiv
jordbruk

Synonymer

anatomi

Synonymer

Synonymer
fåra

fårar

fårade

fårat

fåra

Verb

Synonymer