fång

fånget

fång

fången

Substantiv
Vanligast juridik
laga fång=legal acquisition
Vanlig veterinärmedicin
hovsjukdom hos hästar, även hos andra hovdjur
Mindre vanlig måttenhet