får

fick

fått

Verb

Synonymer
Hjälpverb

färre

färst

Adjektiv
  • "jämfört med Olle hade Stina få syskon, han hade ju tio och hon blott två"

Synonymer