få ett utbrott

får ett utbrott

fick ett utbrott

fått ett utbrott

Verb