fäste

fästet

fästen

fästena

Substantiv

Synonymer

Synonymer

militärväsen

Synonymer