färga

färgar

färgade

färgat

färga

Verb

Synonymer