fälla ett omdöme

fäller ett omdöme

fällde ett omdöme

fällt ett omdöme

fäll ett omdöme

Verb