eyewash

eyewashes
Substantiv

Översättningar

Ordet eyewash har 2 betydelser

  • Inom medicin
  • Inom generell
medicin
generell

Ordet eyewash inom medicin

Översättningar

Svenska

Synonymer till eyewash

Möjliga synonymer till eyewash

Ordet eyewash inom generell

Översättningar

Möjliga synonymer till eyewash