exploatera

exploaterar

exploaterade

exploaterat

exploatera

Verb
  • "Landet exploaterade sina naturresurser"
  • "Det finns planer på att exploatera det här området"

Synonymer

Synonymer