exorbitant price

exorbitant prices

Substantiv
ekonomi