existens

existensen
(-)(-)
Substantiv [n]

Översättningar

Hur används ordet existens

 • "Guds existens"
 • "Några tankar om vår existens."
 • "grundvalarna för vår existens"
 • "att betvivla dess existens är att vara kättare"
 • "en tryggad/hotad existens"
 • "vår framtida existens"
 • "Hela vår existens hänger på att försöka säkerställa SHL-licensen, det är så fruktansvärt mycket pengar på spel till nästa år."
 • "Gården har funnits i släktens ägo sedan mitten av 1600-talet men nu hotas dess existens av den extrema torkan."
 • "Den politiska karriären tycks definitivt över – liksom Karlskronapartiets existens."
 • "Beslutet kan bli avgörande för klubbens fortsatta existens."
 • "Ett av KHK:s två bolag försattes under tisdagen i konkurs – men parallellt pågår arbetet med att säkra klubbens framtida existens."
 • "Han och KHK har nu identifierat en möjlig part för att klara föreningens existens : Karlskrona kommun."
 • "Även från det politiska styrets sida – som ska besluta om behandlingshemmets existens – är man övertygad om att problemen kritikerna lyfter fram ska kunna undvikas."
 • "En artist som på ett perfekt sätt summerar hela festivalens ursprung och existens och som ligger bakom många klassiska låtar som har spelats flitigt i replokalerna ute på Hasslö."
 • "Men eftersom hela noshörningens existens bedöms hotad av tjuvjakt då noshörningar jagas och dödas för just sina horns skull, har reglerna kring denna utrotningshotade art skärpts."
 • "Samtidigt vill man i det längsta undvika konkursalternativet, eftersom det kan äventyra företagens fortsatta existens."
 • "Är detta ansiktet på en främmande existens?"
 • "Goethe upptäckte växternas existens"

Ordet existens har 3 betydelser

 • Inom allmänt
 • Inom biologi
 • Inom poetisk
allmänt
biologi
poetisk

Vad betyder existens inom allmänt ?

det att existera; plats som finns till i rummet och tiden

Översättningar

Synonymer till existens

Möjliga synonymer till existens

Ordet existens inom biologi

Översättningar

Synonymer till existens

existens är en/ett

Möjliga synonymer till existens

Ordet existens inom poetisk

Översättningar

Synonymer till existens