exile

exiles
Substantiv

Översättningar

Ordet exile har 3 betydelser

  • Inom generell
  • Inom historia
  • Inom trafik
generell
historia
trafik

Vad betyder exile inom generell, generell ?

voluntarily absent from home or country

Översättningar (inom generell)

Synonymer till exile (inom generell)

Uttryck till exile (inom generell)

Möjliga synonymer till exile (inom generell)

Möjliga synonymer till exile (inom generell)

Vanlig betydelse av ordet exile inom historia

expelled from home or country by authority

Översättningar (inom historia)

Svenska

Synonymer till exile (inom historia)

Möjliga synonymer till exile (inom historia)

Mindre vanlig betydelse av ordet exile inom trafik

the act of expelling a person from their native land

Översättningar (inom trafik)

Synonymer till exile (inom trafik)

Möjliga synonymer till exile (inom trafik)

Diskussion om ordet exile

exile

exile
exiled
exiled
Verb

Översättningar (inom trafik)

Svenska

Synonymer till exile (inom trafik)

Möjliga synonymer till exile

Diskussion om ordet exile