exhibit

exhibit
exhibited
exhibited
Verb

Översättningar

Hur används ordet exhibit

  • "he exhibits a great talent"

Ordet exhibit har 2 betydelser

  • Inom musik
  • Inom media
musik
media

Vad betyder exhibit inom musik ?

show an attribute, property, knowledge, or skill

Översättningar

Synonymer till exhibit

Möjliga synonymer till exhibit

Ordet exhibit inom media

Översättningar

Svenska

Synonymer till exhibit

Möjliga synonymer till exhibit

exhibit

exhibits
Substantiv

Översättningar

Hur används ordet exhibit

  • "the museum had many exhibits of oriental art"

Ordet exhibit har 2 betydelser

  • Inom handel
  • Inom juridik
handel
juridik

Ordet exhibit inom handel

Översättningar

Synonymer till exhibit

Möjliga synonymer till exhibit

Ordet exhibit inom juridik

an object or statement produced before a court of law and referred to while giving evidence

Översättningar

Svenska

Möjliga synonymer till exhibit