execution

executions

Substantiv
data
process då ett datorprogram körs på en dator
execution
verkställa en dödsdom

Synonymer