excitera

exciterar

exciterade

exciterat

excitera

Verb
kemi
stimulera till ökad verksamhet