exchequer

exchequers
Substantiv

Översättningar

Svenska

Ordet exchequer har 3 betydelser

  • Inom vardagligt
  • Inom politik, ekonomi
  • Inom generell
vardagligt
politik, ekonomi
generell

Ordet exchequer inom vardagligt

Översättningar (inom vardagligt)

Möjliga synonymer till exchequer (inom vardagligt)

Ordet exchequer inom politik, ekonomi

Översättningar (inom politik, ekonomi)

Svenska

Möjliga synonymer till exchequer (inom politik, ekonomi)

Ordet exchequer inom generell

Diskussion om ordet exchequer