except

except

excepts

excepted

excepted

excepting

Verb
Vanligast
Mindre vanlig juridik
göra en formell invändning för att vinna uppskov i ett mål

Synonymer
except

Preposition