exactness

Substantiv
exactness
noggrannhet och exakthet i vetenskapliga och akademiska sammanhang
the quality of being exact
  • "he demanded exactness in all details"

Synonymer