evocate

evocate
evocated
evocated
Verb

Översättningar

Översättningar

Möjliga synonymer till evocate